Потребител Парола | Регистрация | Забравена парола
Меню
· Начало
· Файлове
· Форум
· Връзки
· Категории на уроците
· За контакти
· Фото галерия
· Търсене
Кажи на приятел

Вашия email:
email на приятел:
Копие за вас?
Реклама

Създаване на Thumbnail изображение

PHP & MySQL1. Необходим е сървър с поддръжка на PHP и с налична GD библиотека.
2. Файловете които се подържат са jpg, jpeg и png.

<?php
//Дефиниране на максимален размер за качената картинка
define ("MAX_SIZE","100");
// Дефинирайте широчината и височината на малкото копие
define ("WIDTH","150");
define ("HEIGHT","100");

//Това е функцията, която ще създаде малкото копие от каченото изображение
// Оразмеряването ще бъде направено спрямо дефинираните широчината и височината,
//но без деформиране на изображението
function make_thumb($img_name,$filename,$new_w,$new_h)
{
//Получаване на разширението на снимката.
$ext=getExtension($img_name);
//Създава се ново изображение използваики подходяща функция от GD библиотеката
if(!strcmp("jpg",$ext) || !strcmp("jpeg",$ext))
$src_img=imagecreatefromjpeg($img_name);

if(!strcmp("png",$ext))
$src_img=imagecreatefrompng($img_name);

//Получаване на оразмеряването
$old_x=imageSX($src_img);
$old_y=imageSY($src_img);

// след което ще сметнем ново оразмеряване на малкото копие
// в следващите стъпки ще направим:
// 1. Смятаме съотношението, като заменим старото оразмеряване с ново.
// 2. Ако ширината е по-голяма, тя ще се промени до максимално зададената
// и височината така ще се сметне, че да не се развали оразмеряването.
// 3. В противен случай ще използваме височината на изображението
// като запазим оразмеряването.
$ratio1=$old_x/$new_w;
$ratio2=$old_y/$new_h;
if($ratio1>$ratio2) {
$thumb_w=$new_w;
$thumb_h=$old_y/$ratio1;
}
else {
$thumb_h=$new_h;
$thumb_w=$old_x/$ratio2;
}

// Създаваме нова картинка с новото оразмеряване
$dst_img=ImageCreateTrueColor($thumb_w,$thumb_h);

// оразмерете голямото изображение на новото и създаваме ново
imagecopyresampled($dst_img,$src_img,0,0,0,0,$thumb_w,$thumb_h,$old_x,$old_y);

// Извеждаме създаденото изображение към файла. Сега ще имаме малко копие на файла $filename
if(!strcmp("png",$ext))
imagepng($dst_img,$filename);
else
imagejpeg($dst_img,$filename);

//Разрушава източника на изображението.
imagedestroy($dst_img);
imagedestroy($src_img);
}

// Тази функция чете разширението на файла.
// Тя е използвана да определи дали файла е картинка.
function getExtension($str) {
$i = strrpos($str,".");
if (!$i) { return ""; }
$l = strlen($str) - $i;
$ext = substr($str,$i+1,$l);
return $ext;
}

// Тази променлива е използвана като флаг.
//Стойността е инициализирана с 0 (Значи няма открити грешки)
//и ще се промени на 1 ако е намерена грешка. Тогава файла няма да се качи.
$errors=0;
// Проверява предадената информация от формата
if(isset($_POST['Submit']))
{
//Прочита името на файла които потребителят качва
$image=$_FILES['image']['name'];
// Ако не е било празно
if ($image)
{
// получава оригиналното име
$filename = stripslashes($_FILES['image']['name']);

// получаване на разширението на файла на ниско ниво
$extension = getExtension($filename);
$extension = strtolower($extension);
// Ако е с неизвестно разширение, ще изкара съобщение за грешка
//и файла няма да бъде качен.
if (($extension != "jpg") && ($extension != "jpeg") && ($extension != "png"))
{
echo '<h1>Не известно разширение!</h1>';
$errors=1;
}
else
{
// Взимане на размера в байтове
// $_FILES['image']['tmp_name'] временното име на файла докато файла се качи на сървъра
$size=getimagesize($_FILES['image']['tmp_name']);
$sizekb=filesize($_FILES['image']['tmp_name']);

//Задаване на максимален размер в kb и изкарване на грешка ако се надвиши.
if ($sizekb > MAX_SIZE*10240)
{
echo '<h1>Надвишен е лимитът за размер!</h1>';
$errors=1;
}

//за име задаваме времето в което е качен файла в UNIX времеви формат
$image_name=time().'.'.$extension;
//картинката ще се запише с новото име в зададената папка (images папката)
$newname="images/".$image_name;
$copied = copy($_FILES['image']['tmp_name'], $newname);
//Ако картинката се качи но не се копира малкото копие да изкара грешка
if (!$copied)
{
echo '<h1>Копирането не е успешно!</h1>';
$errors=1;
}
else
{
// Новият thumbnail ще се намира в папка images/thumbs/
$thumb_name='images/thumbs/thumb_'.$image_name;
// call the function that will create the thumbnail. The function will get as parameters
//the image name, the thumbnail name and the width and height desired for the thumbnail
$thumb=make_thumb($newname,$thumb_name,WIDTH,HEIGHT);
}} }}

//ако няма грешки ще се изведе съобщение "Малкото копие е успешно създаден!"
// и ще се създаде малкото копие
if(isset($_POST['Submit']) && !$errors)
{
echo "<h1>Малкото копие е успешно създадено!</h1>";
echo '<img src="'.$thumb_name.'">';
}

?>

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<title>PHP Създаване на малко копие</title>
</head>

<body>

<form name="newad" method="post" enctype="multipart/form-data" action="">
<table>
<tr><td><input type="file" name="image" ></td></tr>
<tr><td><input name="Submit" type="submit" value="Качи"></td></tr>
</table>
</form>

</body>
</html>

Скрипта е тестван и работи отлична. за съжаление в момента не мога да дам демо.
· smilev на January 12 2011 10:42:34 · 0 Коментари · 1171 Прочитания · Отпечатай
Коментари
Няма добавени коментари.
Напиши коментар
Моля влезте, за да коментирате.
Оценка
Рейтингите са достъпни само за регистрирани.

Моля влезте или се регистрирайте за да гласувате.

Няма оценки.
Вход
Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.
Анкета
С каква операционна система работитеТрябва да влезете за да гласувате.
ЧАТ
Трябва да влезате за да пуснете съобщение.

Няма съобщения.
Статистика