Автоматичен език според браузъра
Публикувана от smilev на January 12 2011 08:01:52

Разширена новина
Предимствата на този метод са, че браузъра сам избира езика. А недостатаците са, че той трябва да е настроен да праща HTTP_ACCEPT_LANGUAGE заявка.

това е индексният файл слагате го в началото на всяка страница.

[code]<?php
//ако потребителят си е настроил браузара на bg връща истина и инклудва (слага) bg.php
if (substr($_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"],0,2) == "bg")
{ include ("bg.php"); }
//ако не открие bg настроика инклудва(слага) en.php по подразбиране дори и да няма никакви настроики
else include("en.php");
?>[/code]

след това си правите два файла
en.php

[code]<?php
$lan['hi'] = "hello";
$lan['kak'] = "How are you?";
?>[/code]

и bg.php

[code]<?php
$lan['hi'] = "Здравей";
$lan['kak'] = "Как си?";
?>[/code]

и където искате да сложите думата просто слагате

[code]<?php echo $lan[hi] ?>
[/code]