Добавяне на воден знак чрез GD
Публикувана от smilev на December 29 2010 12:19:21

Разширена новина
1) Генерираме картинката за воден знак
2) Генерираме картинката на която ще слагаме водният знак
3) Сливаме ги и получава готовата картинка

Скрипта изисква GD , повече инфо - http://php.net/gd

[code]
<?php

/* (X) Казваме на браузъра , че скрипта е картинка. */
header("Content-type: image/png");

/* (U) Генерираме картинката за водния знак. */
$Watermark = imagecreatefrompng("watermark.png");
/* (X) Генерираме картинката на която ще слагаме водния знак. */
$Image = imagecreatefromjpeg("image.jpg");

/* (I) Взимаме цвят - прозрачен - 0,0. */
imagecolortransparent($Watermark,imagecolorat($Watermark,0,0));

/*
* (I) Сравняваме 2 картинки
* Взимаме $Image и $Watermark и ги сливаме. */

$PosX = imagesx($Image)-imagesx($Watermark)-5;
$PosY = imagesy($Image)-imagesy($Watermark)-5;
imagecopymerge($Image,$Watermark,$PosX,$PosY,0,0,imagesx($Watermark),imagesy($Watermark),25);

/* (X) И генерираме новата картинка във формат .png. */
imagepng($Image);
?>
[/code]