Създаване на .doc с PHP
Публикувана от smilev на December 10 2010 08:22:19

Разширена новина
<?php
$word = new COM("word.application") or die ("couldnt create an instance of word");
echo "loaded , word version{$word->version}";
$word->visible = 1;
//създаваме документа
$word->Documents->Add();
//Добавяме текст във документа
$word->Selection->TypeText("Тука е текста може да сложите и някаква променлива ако искате.");
//Записваме документа с име sample.com
$word->Documents[1]->SaveAs("sample.doc");
//Затваряме документа
$word->Quit();
$word->Release();
$word = null;
?>