PHP - Размер на файл.
Публикувана от ko6rata на March 10 2011 15:44:41

Разширена новина
<?
$file = "index.php"; //Тук въведете името на файла, може и с път
$size = filesize($file);
function bafz($size){
$i=0;
$iec = array("K", "KB", "MB", "GB", "TB", "PB", "EB", "ZB", "YB");
while (($size/1024)>1) {
$size=$size/1024;
$i++;
}
return substr($size,0,strpos($size,'.')+4).$iec[$i];
}
echo bafz($size);
?>