PHP - online/offline server.
Публикувана от ko6rata на March 10 2011 15:21:16

Разширена новина
<?php
$ip = "IP Adress";
$port = "Port"
if(@fsockopen($ip,$port,$errno,$errstr,1)) {
$status = "Online";
} else {
$status = "Offline";
}
?>

$ip = "IP Adress" с IP-то на сървъра
$port = "Port" с порта, на който работи сървъра!