Кирилица/латиница конвертор.
Публикувана от ko6rata на March 10 2011 15:19:55

Разширена новина
Здравейте,
в този урок, с интересното заглавие "Кирило-латиница", ще Ви покажа възможно най-простия начин (за мен), по който можете да обръщате текст от кирилица в латиница и обратно. Старал съм се да е максимално опростен за това не е и безгрешен, основния бъг, който открих е, че при превода от латиница не различава Й от Ж. Ето го и скрипта (Написан за PHP 4/5):

<?php
$cl_text = $_REQUEST['cl_text'];
$lang = $_REQUEST['lang'];
$retext = $cl_text;

$cyrilic = array('ч','щ','ш','ю','а','б','в','г','д','е','ж','з','и','й','к','л','м','н','о','п','р','с','т','у','ф','х','ц','ъ','ь','я','у','Ч','Щ','Ш','Ю','А','Б','В', 'Г','Д','Е','Ж','З','И','Й','К','Л','М','Н','О','П','Р','С','Т','У','Ф','Х','Ц','Ъ','Ь','Я','У');
$latin = array('ch','sht','sh','iu','a','b','v','g','d','e','j','z','i','j','k','l','m','n','o','p','r','s','t','u','f','h','c','y','y','q','w','Ch','Sht','Sh','Iu','A','B','V', 'G','D','E','J','Z','I','J','K','L','M','N','O','P','R','S','T','U','F','H','C','Y','Y','Q','W');

$i = "0";

if ($lang == "cyrilic") {
while($i < count($latin)) {
$retext = str_replace($latin[$i], $cyrilic[$i], $retext);
$i++;
}
}else{
if ($lang == "latin") {
while($i < count($cyrilic)) {
$retext = str_replace($cyrilic[$i], $latin[$i], $retext);
$i++;
}
}
}

echo '<form action="?" method="GET"> <b>Въведи текста:</b><br/>
<textarea name="cl_text" rows="6" cols="65">'.$cl_text.'</textarea><br/>
<b>Преведен:</b><br/>
<textarea rows="6" cols="65">'.$retext.'</textarea><BR/>
<input type="radio" name="lang" value="cyrilic" id="langC"><label for="langC">Към кирилица</label>     <input type="radio" name="lang" value="latin" id="langL"><label for="langL">Към латиница</label><br/>
<input type="submit" value="Обърни"/>     <input type="reset" value="Изчисти"/>
</form>';
?>