Броящ скрипт.
Публикувана от ko6rata на January 19 2011 10:46:18

Разширена новина
Ето ви скрипт, който брои колко са файловете и папките в дадена директория и извежда със съобщение.

Код:
<?php
$directory = opendir('files');
while ($file = readdir($directory))
{
$filenames[] = $file;
}
foreach ($filenames as $file)
{
$broi=$broi+1;
}

$broi=$broi-2;
echo $broi;
?>