Конструкцията switch.
Публикувана от ko6rata на January 19 2011 10:44:25

Разширена новина
Създайте документ с име switch.php. Въведете следния код:

<html>
<head><title>Конструкция switch</title></head>
<body>
<?php

$var = A;
switch ($var) {

case A:echo ("Това е кодът на етикет A");
break;

case B:echo ("Това е кодът на етикет B");
break;

default:echo ("Това е подразбиращия се код!");
}
?>
</body>
</html>

Кода взема променливата $var и я сверява. case A - на разбираем език значи: "Ако променливата е =А". Втория случай е ако е B и последното "defaul" е ако променливата не отговаря на нито едно от условията. След проверките дали $var е A или B виждате "break;", тази команда кара изпълнението да спре до там.

Това което ще видите като пуснете php файла е "Това е кодът на етикет A", защото сме настроили променливата да е имено "A" и поради "break" кода ще спре изпълнението си до там.