PHP калкулатор за прости уравнения.
Публикувана от ko6rata на January 19 2011 10:41:34

Разширена новина
Създаваме файл uravnenia.php!


<html>
<head>
<title>Формуляр</title>
</head>
<body>
<h2>Извършване на математически операции</h2><hr>
<form action="mat.php" method="post">
<b>Моля въведете число</b><br>
x <input type="text" name="x" size="5"><br>
y <input type="text" name="y" size="5"><br>
a <input type="text" name="a" size="5"><br>
b <input type="text" name="b" size="5"><br>
<b>Изберете желаната операция</b><br>
<input type="radio" name="operacia" value="xyz">x+y=z
<input type="radio" name="operacia" value="xyzab">(x+y)-(a+b)=z
<input type="radio" name="operacia" value="kvadrat">Корен квадратен<br><hr>
<input type="submit" value="Изчисли">
</form>
</body>
</html>Създаваме файл mat.php!

<html>
<head>
<title>Резултат от изчислението</title>
</head>
<body>
<?
$calc = $_POST ['operacia'];
$x = $_POST ['x'];
$y = $_POST ['y'];
$a = $_POST ['a'];
$b = $_POST ['b'];
$stoinost = $_POST['stoinost'];

if (is_numeric ($x)) {
if (is_numeric ($y)) {
if ($operacia!=null) {
switch($operacia){
case "xyz" : $resultat = $x+$y;
break;
case "xyzab" : $resultat = ($x+$y)-($a+$b);
break;
}}}
if ($x+$y==$resultat)
{
echo ("Резултата от изчислението е:$resultat<br><br>
<b>x=$x y=$y</b><br><br>
x+y=z<br><br>
$x+$y=z<br><br>
$x+$y=$resultat<br><br> ");
}
if (($x+$y)-($a+$b)==$resultat)
{
echo ("Резултата от изчислението е:$resultat<br><br>
<b>x=$x y=$y a=$a b=$b</b><br><br>
(x+y)-(a+b)=z<br><br>

($x+$y)-($a+$b)=$resultat<br><br>

<br><br>
");
}}
else { echo ("Невалидна стойност"); }
?>
</body>
</html>