Разпознаване на потребителския браузер с PHP.
Публикувана от ko6rata на January 19 2011 10:41:18

Разширена новина
С този урок ще научите как да разпознаете потребителския браузер.__________________________________________

<?php
$browser = getenv("HTTP_USER_AGENT");
if(preg_match("/MSIE/i", "$browser"))
{
echo 'Microsoft Internet Explorer';
}
else if(preg_match("/Mozilla/i", "$browser"))
{
echo 'Mozilla Firefox';
}
else if(preg_match("/Opera/i", "$browser"))
{
echo 'Opera';
}
else if(preg_match("/Netscape/i", "$browser"))
{
echo 'Netscape';
}
else
{
echo 'Undefined';
}

?>