Достъп до FTP чрез PHP.
Публикувана от ko6rata на January 19 2011 10:40:58

Разширена новина
File Transfer Protocol (протокол за трансфер на файлове) се използва за прехвърляне на файлове между хостове от дадена мрежа. Стандартната Windows инсталация на PHP включва множество активирани по подразбиране FTP функции.
Сега ще ви покажа скрипт за сваляне на файл от FTP сървър.
________________________________________________________

<html>
<head>
<title>Сваляне на файл през FTP</title>
</head>
<body>
<h1>Сваляне на файл през FTP</h1>
<?php
// установяване на променливи
$ftp_server = '88.888.888.88';
$ftp_user_name = 'user@domain.com';
$ftp_user_pass = 'password';
$local_file = 'local.zip';
$server_file = 'server.zip';

// свързване с ftp сървъра
$conn_id = ftp_connect($ftp_server);

// вход с потребителското име и парола
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

// сваляне на файла от сървъра и записване на хард диска
if (ftp_get($conn_id, $local_file, $server_file, FTP_BINARY)) {
echo "Успешно записване на $local_filen";
} else {
echo "Грешка при свалянетоn";
}

// затваряне на връзката
ftp_close($conn_id);

?>
</body>
</html>
________________________________________________________

Както виждате няма нищо сложно в този скрипт.

PHP съдържа и други полезни FTP функции:
ftp_size() // съобщава размера на файла на отдалечения сървър
set_time_limit() // максималното време за изпълнение на скрипта при трансфера на даден файл
ftp_fput() и ftp_put() // копиране на файлове от нашата машина на сървъра