PHP случаен банер.
Публикувана от ko6rata на January 19 2011 10:40:04

Разширена новина
Създайте файл banner.php!

<?
$ban = 4; //тук се задава броя на банерите, в случая те са 4
$banner = rand(1, $ban);
if ($banner == 1) echo "<A href='http://url'><IMG src='http://uroci.com/images/banners/2_160x600.jpg' BORDER='0'></A>" ;
elseif ($banner == 2) echo "<A href='http://url'><IMG src='http://www.uroci.com/images/banners/uroci_120x240.gif' BORDER='0'></A>" ;
elseif ($banner == 3) echo "<A href='http://url'><IMG src='http://www.uroci.com/images/banners/uroci_120x600.gif' BORDER='0'></A>" ;
elseif ($banner == 4) echo "<A href='http://url'><IMG src='http://uroci.com/images/banners/1_160x600.gif' BORDER='0'></A>" ;
?>

На мястото на http://url напишете пътя до сайта който искате да рекламирате! Аз съм подготвил готови банери на Уроци.НЕТ. За да промените броя на възможните банери промените стойността на променливата $ban! Разбира се колкото повече банери сте сложили толкова по-малка е възможността да се падне някой от тях Надявам се да съм ви бил полезен.