PHP скрипт показващ кога последно сте обновили страница.
Публикувана от ko6rata на January 19 2011 10:39:12

Разширена новина
Просто добавете този скрипт в скрипта на страницата ви.

<?
$lastmod = filemtime("EDIT.php"); //
echo("page was last modified on: ");
echo(date("m/j/y h:i", $lastmod));
?>

Бъдете сигурни че EDIT.PHP с страницата която искате да показва кога е подновена.Пример -

<?
$lastmod = filemtime("[b]index.php[/b]"); //
echo("page was last modified on: ");
echo(date("m/j/y h:i", $lastmod));
?>