Книга за гости с РНР.
Публикувана от ko6rata на January 19 2011 10:36:30

Разширена новина
Стъпка 1:

Направете си таблица в MySQL може и с PHP.
Скриптът показан по-долу използва База данни с име "posts". Там (в базата данни) се създава таблица "guests" с полета "id", "ime", "e-mail", "mnenie" и едно автоматично поле "vreme" за датата и часа (формат timestamp).
Създайте си файл make.php и там сложете скрипта даден по-долу (ако не бързате го препишете).

ВНИМАНИЕ!!!
СКРИПТЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПЪЛНИ СAМО ВЕДНЪЖ
(Само веднъж заредете файла)

И нека бъде волята твоя както на харда така и извън него...
<html>
<head>
<title>Книга за гости</title>
</head>
<body>
<!-- Ако не бързате за никъде Ви препоръчвам да си препишете скрипта, за да го разберете по-добре, а не да го копирате. -->
<?php

#Свързване с MySql
$connect = @mysql_connect("localhost", "phpmyadmin", "test")
or die("Съжалявам, ама не мога да се свържа с MySql");

#Селектиране
$izbirane = @mysql_select_db("posts", "$connect")
or die("Не мога селектирам");

#SQL заявка
$arg = "id int(4) auto_increment, ime varchar(40), mnenie text, vreme timestamp(14), primary(id)";
$zaiavka = "create table guests($arg)";

#Изпълнение на заявката
$izpalnenie = @mysql_query($zaiavka);

#Потвърждаване на резултата
if ($izpalnenie)
{
$result = "<h2>Книгата за гости е създадена</h2>";
}
else
{
$result = "<h2>Не мога да създам книгата за гости</h2>";
}
echo ($result);
?>
</body>
</html>