Прост скрипт за галерия през PHP.
Публикувана от ko6rata на January 19 2011 10:35:11

Разширена новина
//Създаваме списъка с галерията:
<?php
$directory="gallery";
//Името на папката с големите снимки по подразбиране е gallery
//малките снимки (thumbs) трябва да са в папка gallery/thumbs/, като името на голямата и малката снимка са еднакви.
//За автоматизиране на процеса аз лично ползвам ACDSee
$ime_papka=$directory;
//Използваме вградените функции на PHP за отваряне и четене на папка - opendir(); и readdir();
$dir = opendir( $ime_papka);
while ( false != ($ime_file = readdir($dir)))
{
//Премахваме ненужнaта навигация и скриваме папка thumbs, накрая крия и Thumbs.db, които си прави ACDSee

if( ($ime_file!= ".") & ($ime_file!= "..") & ($ime_file != "thumbs") & ($ime_file != "Thumbs.db") )

{$spisyk .= "<a xhref="$ime_papka/$ime_file " target="_blank">
<img xsrc="$ime_papka/thumbs/$ime_file" border="0"></a> ";}
}
closedir ($dir);
?>

//Извикваме галедията където е необходимо на страницата.

<?php echo ($spisyk);
?>

Малко по-елегантно решение, ако ще правите много галерии, е да си направите
една таблица в БД с атрибути ID (брояч, primary key), header (заглавие на галерията), description (описание), directory (директория, която съдържа снимките) и да викате галерията по ID.