Съкращаване на изречение.
Публикувана от ko6rata на January 19 2011 10:33:40

Разширена новина
Сега в този урок ще Ви покажа, как ако имаме променлива, в която е присвоен дълъг текст, как може да изкараме само част от него.

Първо си създаваме функцията, нея я барайте, само ако знаете какво правите :)

<?php
function sakra6tenie($promenliva,$promenliva2,$promenliva3) {
$razdelqne = explode(" ",$promenliva); // разделяме текста на думи
$kolko_dumi = count($razdelqne); // преброяваме колко думи имаме в даденият текст
if ($kolko_dumi > $promenliva2) { // тук правим проверка дали думите в текста са повече от указаният от нас брой
for ($i=0;$i<$promenliva2;$i++) {
$izhod .= $razdelqne[$i]." ";
}
echo $izhod.$promenliva3; // тук изкарваме текста,но с първите няколко думи, които желаем само да се показват
} else {
echo $promenliva; // тук изкарваме всички думи, защото текста не надхвърля указаният от нас брой думи
}
}
?>Може да я сложим в друг или директно в страницата, в която искате да изкарате съкратеният текст.

Въпросът е да е над кода, който ще дам по-долу.

А ето го и него:

<?php
$text = "как сме днес.";
sakra6tenie($text,2,"...");
?>

Така тук променливата $text присвоява даден текст. Разбира се текста, който Вие имате, може да не с наименованието $text.

По надолу пускаме самата фукция, която съкращава този текст.

Както виждате между скобите има следните неща: $text,2,"..."

$text - сменете го с променливата, в която ви е текста.

2 - колко думи от текста да изкарва. Ако искате повече от 2 просто го сменете.

... - тези точки ще излизат ако текста е по-дълъг от броя думи, които сте указали.