Проверка на Статуса Онлайн/Офлайн.
Публикувана от ko6rata на January 19 2011 10:33:02

Разширена новина
Фаила: check_online_offline.php

<!-- пропуснете този ред и копирайте от следващият ред на долу -->

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<META name="Author" content="http://acsbg.org/">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<title>Проверка на статуса на уебсайт или IP адрес както и порт по избор</title>
</head>
<body>
<?php
$address = $_POST['address']; // предаваме на променливата стойноста от полето адрес
if ($port = $_POST['port']){ // проверяваме дали полето порт е зададен порт
$fp = @fsockopen($address, $port, $errno, $errstr, 3); // ако е зададен порт продължаваме
}else{
$port = "80"; // ако не е зададен порт в полето фиксираме променливата на порт 80
$fp = @fsockopen($address, $port, $errno, $errstr, 3); // полето порт е било празно и променливата е фиксирана на порт 80
}
if (!$fp) { // ако адреса или порта са затворени или не са онлайн го изписваме на екрана със червен текст
echo "<center>
<font size="7" color="red">
$address:$port - Is OffLine
</font>n";
}
else { // ако адреса или порта са отворени и са онлайн го изписваме на екрана със зелен текст
echo "<center>
<font size="7" color="green">
$address:$port - Is OnLine
</font>n";
}
?>
<form action="./index.php" method="post">
АДРЕС:
<input type="text" name="address" title="address" value="пример: dir.bg или 194.145.63.12" style="width:300px;" />
ПОРТ:
<input type="text" name="port" title="port" value="21" style="width:50px;" />
<input value="ПРОВЕРИ" type="submit" />
</form>
Страница на автора: <a href="http://acsbg.org/">acsbg.org</a>
</center>
</body>
</html>