Система за поздрави.
Публикувана от ko6rata на January 19 2011 10:31:56

Разширена новина
<!-- .style1 { font-family: "Courier New", Courier, monospace; font-size: small; } .style2 { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; } -->

1. Трябва да импортирате следния SQL код:

CREATE TABLE `pozdravi` (
`ot` varchar(255) collate latin1_swedish_ci NOT NULL default '',
`id` int(11) collate latin1_swedish_ci NOT NULL auto_increment,
`izp` varchar(255) collate latin1_swedish_ci NOT NULL,
`pesen` varchar(255) collate latin1_swedish_ci NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=376 ;
2. Създайте файл с име index.php и сложете следния код:

include('conf.php');
$query="SELECT * FROM pozdravi ORDER by id DESC LIMIT 1";
$result=mysql_query($query);
while ( $r = mysql_fetch_array( $result )){
$ot=$r['ot'];
$id=$r['id'];
$pesen=$r['pesen'];
$izp=$r['izp'];
echo"$ot vi pozdravqva s : $izp - $pesen";}?>
3. Създайте файл conf.php и сложете следния код:

$user = "user на базата";
$pass = "password на базата";
$db = "име на базата";
$host = "localhost";
$connection = mysql_connect($host, $user, $pass) or die("Сайтът не може да се свърже към базата данни1");
$db = mysql_select_db($db,$connection)or die("Сайтът не може да се свърже към базата данни2");
$chars="set character set latin1";
mysql_query($chars);
?>
4. Създайте файл с име add.php и сложете този код:


include('conf.php');?>

От:

Изпълнител:

Песен:


if($_POST['button']){
$ot=$_POST['user'];
$izp=$_POST['izp'];
$pesen=$_POST['pesen'];
$query = mysql_query("INSERT INTO `pozdravi` (ot, id, izp, pesen) VALUES('$ot','NULL','$izp','$pesen')");
echo "Успешно добавен поздрав