Настройване на работната среда в Dreamweaver
Публикувана от smilev на January 17 2011 13:41:10

Разширена новина
[img]http://www.dreamweaver8.hit.bg/lessons/lesson01/image_open_1.jpg[/img]

Създайте нов HTML в Dreamweaver и отворете настройките на страницата от бутона Page Properties в панелът със свойства:
[img]http://www.dreamweaver8.hit.bg/lessons/lesson01/image_open_2.jpg[/img]

Прозорецът за настройки:
[img]http://www.dreamweaver8.hit.bg/lessons/lesson01/propertise_1.jpg[/img]

1) Изберете желания от вас шрифт,който ще се използва по време на работата като подразбиращ се
2) Въведете големината на шрифта която ще използвате
3) Тук задайте цвета на шрифта
4) Изберете желания цвят за фон на страницата
5) Тук имате възможност да заредите картинка, която да служи за фон, вместо да използвате цвят.
6) Натиснете бутона Apply за да запаметите направените настройки
7) Отидете в Links в левия панел за допълнителни настройки на връзките във вашия сайт.

[img]http://www.dreamweaver8.hit.bg/lessons/lesson01/propertise_links.jpg[/img]

1) Задайте шрифт по подразбиране при създаването на текстова връзка (Link)
2) Големина на шрифта
3) Цвят на връзката
4) Друг цвят, който ще замени основния, след клик на дадена връзка
5) Изберете цвят,който ще смени този по подразбиране когато курсора мине през дадена връзка
6) Цвят който ще смени подразбиращия се, когато на връзката бъде кликнато
7) Подчертаване на връзката
8) Премахване подчертавания на връзката
9) Текстът да се подчертава когато курсорът мине през връзката
10) Скрива чертата под връзката когато курсорът мине през нея
11) Изберете Title/Encoding от лявото меню за още настройки, който ще трябва да направите

[img]http://www.dreamweaver8.hit.bg/lessons/lesson01/propertise_encoding.jpg[/img]

1) В текстовото поле Title въведете текст, който ще се визуализира на Title полето в прозореза на браузъра ви по следния начин:

[img]http://www.dreamweaver8.hit.bg/lessons/lesson01/title_bar.jpg[/img]

2)Настройте Encoding на Cyrillic (Windows), както е показано на примера.Тази настройка се прави задължително, защото ако пишете текст на кирилица в страницата и не е направена тази настройка, буквите ще бъдат изведени като знаци с грешна кодировка и нищо няма да може да се разчете.
3) Натиснете бутона Apply, за да запазите направените дотук настройки.
4) Натиснете OK за да се върнете към вече настроеното работно поле и да започнете работа.