Забранете сайта си за едно IP
Публикувана от smilev на January 12 2011 10:50:34

Разширена новина
Просто добавете следния код към php файла си.

<?php
// Това ще вземе ip-то на отварящия php-то!
$ip = getenv('REMOTE_ADDR');
// заместете 'x' с ip-то което искате да забраните
$blocked = "xx.xx.xx.xx";

if (ereg($blocked,$ip))
{
echo "Достъпа от вашето ip е забранен";
exit();
}
?>

echo "Достъпа от вашето ip е забранен"; <-- Тази команда ще покаже текста на потребителя отговарящ на зададеното ip.

Не забравяйте да промените адреса представен в горния код като: хх.хх.хх.хх.