Броящ скрипт
Публикувана от smilev на January 12 2011 10:45:05

Разширена новина
Ето ви скрипт, който брои колко са файловете и папките в дадена директория и извежда със съобщение.
[php]
Код:
<?php
$directory = opendir('files');
while ($file = readdir($directory))
{
$filenames[] = $file;
}
foreach ($filenames as $file)
{
$broi=$broi+1;
}

$broi=$broi-2;
echo $broi;
?>
[/php]