Потребител Парола | Регистрация | Забравена парола
Меню
· Начало
· Файлове
· Форум
· Връзки
· Категории на уроците
· За контакти
· Фото галерия
· Търсене
Кажи на приятел

Вашия email:
email на приятел:
Копие за вас?
Реклама

Референции в PHP.

PHP & MySQLМного спорове за референциите в PHP започват с „референциите са объркващи”. Всъщност , референциите са много елементарна концепция за схващане.

Референциите в PHP са средство за достигане до съдържанието на променлива чрез различни имена. Тези имена ще са псевдоними на базовата променлива и ще сочат към нея. Освен това те могат да бъдат използвани за по-кратко записване на имена на променливи. Така те ще бъдат достъпни по-удобно и по-практично до съдържанието на техните базови променливи, ако имената на базовите променливи е дълго и сложно.

Тези разработчици , които са запознати с езици за програмиране, като C++ или Java ще забележат, че референциите в PHP не са аналогични с указателите.

Всички имена на променливи в PHP са автоматично свързани със стойности в паметта. Използвайки референции, ние може да свържем две имена на променлива към същата стойност в паметта. Трябва да знаем , че име на променлива и съдържание на променлива са две различни неща.

За да разберем как работят референциите трябва да знаем първо как PHP работи с променливите, които не са достъпни като референции, а по стойност.


Взимане на стойност от друга променлива


Пример 1 :

<?php


$a = 1;

$b = $a;

$b++;

еcho $a; // ще изведе 1

еcho $b; // ще изведе 2

?>


Предаване на стойност като аргумент на функция


Пример 2 :

<?php

function addFive( $num ) {

$num += 5;

}


$original_num = 10;


addFive( $original_num);


print( $original_num); // Ще изведе 10

?>


Предаване на стойност като аргумент на метод от обект


Пример 3 :

<?php

class DefensiveAttack {


/**

* My IP address

*

* @access protected

* @var string

*/

var $mMyIpAddress = '127.0.0.1';


/**

* Set my IP address

*

* @access public

* @param string $ip

*/

function SetMyIpAddress($ip) {


$this->mMyIpAddress = $ip;

}


/**

* Clear my ip

*

* @access public

*/

function ClearMyIP() {


$this->mMyIpAddress = '';

}

}


$my_ip = '212.116.142.*';


$object = new DefensiveAttack();


$object->SetMyIpAddress($my_ip);


echo $object->mMyIpAddress;// Ще изведе 212.116.142.*


echo $my_ip;// Ще изведе 212.116.142.*


$object->ClearMyIP(); //Изтриваме съдържанието на $mMyIpAddress


echo $object->mMyIpAddress;// Няма да изведе нищо


echo $my_ip;// Ще изведе 212.116.142.*


?>


Сега започнем да разглеждаме предаването на стойности като референция.


Достъп до стойност на друга променлива като референция към нея.


Пример 1:


<?php


$a = 1;

$b = &$a;

$b++;

еcho $a; // ще изведе 2. При увеличаването на стойността на $b променяме стойността на $a

еcho $b; // ще изведе 2

?>


Пример 2:

<?php

$A=array('a' => 'aaa', 'b' => 'bbb');


$b=&$A['b']; // $b сочи към елемент “b” от масив $A


$b=0; // $A['b']=0;


echo $A['b']; // изкарва на екрана 0

?>


За да се създаде референция , не е нужно да съществува стойност към която да сочи.


<?php


$A=array('a' => 'aaa', 'b' => 'bbb');

$b=&$A['c']; // $b сочи към 'c' индекса на масива $A


// Сега масива $A съдържа ‘c’ индекс, но той е празен.

echo " Съдържанието на 'c' индекса от масива $A : (".$A['c'].")";


?>


Когато дадена променлива съдържа име на друга променлива, това се нарича символна референция.


Пример 3:

<?php

$a=10;


$b=20;


$c=30;


$p="a"; // съдържа името на друга променлива (в случая на ‘a’)


echo $$p; // това е референция към $a и ще изведе 10


$$p=100; // тука задаваме стойност не на $p, а на $a. Задаваме 100.


echo $a; // ще изведе 100 вместо 10

?>Предаване на аргумент като референция към функция


Пример1 :


<?php

function addFive( &$num ) {

// Увеличаваме $original_num с 5

$num += 5;

}


$original_num = 10;


// Увеличаваме $original_num с 5

addFive( $original_num );


// $original_num е вече 15

print( $original_num );

?>


Връщане на референция от функция


<?php

//Връща референция

function &addFive( &$num ) {

$num+=5;


return $num;

}


$original_num = 10;


//референция , която сочи към върнатата стойност от addFive

$returned_num = & addFive( $original_num );


//Променяме $original_num и в същото време променяме върнатата стойност от addFive.

//В този случай $returned_num

$original_num += 10;


print( $returned_num ); // показва на екрана 25


?>

Предаване на референция като аргумент на метод от обект


Тука това е почти същото, както при предаването на референция като аргумент или връщане на референция при функциите.


Пример :


<?php

class DefensiveAttack {


/**

* My IP address

*

* @access protected

* @var string

*/

var $mMyIpAddress = '127.0.0.1';


/**

* Set my IP address by reference

*

* @access public

* @param string $ip

*/

function SetMyIpAddress(&$rIp) {


$this->mMyIpAddress = &$rIp;

}


/**

* Clear my ip

*

* @access public

*/

function ClearMyIP() {


$this->mMyIpAddress = '';

}


/**

* Get My IP

*

* @access public

*/

function &GetIp() {


return $this->mMyIpAddress;

}

}


$my_ip = '212.116.142.*';


$object = new DefensiveAttack();


//Предаваме променлива като референция

$object->SetMyIpAddress($my_ip);


//Връща референция към mMyIpAddress, която сочи към $my_ip

$i_will_get_ip =& $object->GetIp();


echo ('Съдържанието на $i_will_get_ip:') . $i_will_get_ip . '<br />';// Ще изведе 212.116.142.*


echo ('Съдържанието на $object->mMyIpAddress:') . $object->mMyIpAddress . '<br />';// Ще изведе 212.116.142.*


echo ('Съдържанието на $my_ip:') . $my_ip . '<br />';// Ще изведе 212.116.142.*


$object->ClearMyIP(); //Изтриваме съдържанието на $mMyIpAddress


echo ('Съдържанието на $object->mMyIpAddress след $object->ClearMyIP():') . $object->mMyIpAddress . '<br />';// Няма да изведе нищо


echo ('Съдържанието на $my_ip след $object->ClearMyIP():') . $my_ip . '<br />';// Няма да изведе нищо


echo ('Съдържанието на $i_will_get_ip след $object->ClearMyIP():') . $i_will_get_ip . '<br />';// // Няма да изведе нищо


?>


Особености при обектите в PHP5


В PHP5 обектите се предават като референция. За да направите две различни инстанции на даден обект е нужно да го клонирате . В противен случай , при промяна на инстанцията от обекта вие ще променяте базовия обект. Това става много лесно.


Пример:

$object = new DefensiveAttack();


$object->mMyIpAddress = '212.116.142.*';


echo ('Съдържанието на $object->mMyIpAddress:') . $object->mMyIpAddress . '<br />';// Ще изведе 212.116.142.*


//Предава се чрез референция

$object1 = $object;


//Променяме $object->mMyIpAddress

$object1->mMyIpAddress = '127.0.0.1';


echo ('Съдържанието на $object->mMyIpAddress:') . $object->mMyIpAddress . '<br />';// Ще изведе 127.0.0.1


echo ('Съдържанието на $object1->mMyIpAddress:') . $object1->mMyIpAddress . '<br />';// Ще изведе 127.0.0.1


Клонирането става със запазената дума на PHP “clone”


Пример :


$object = new DefensiveAttack();


$object->mMyIpAddress = '212.116.142.*';


echo ('Съдържанието на $object->mMyIpAddress:') . $object->mMyIpAddress . '<br />';// Ще изведе 212.116.142.*


//Клонираме обекта

$object1 = clone $object;


//Не променяме $object->mMyIpAddress, а само $object1->mMyIpAddress

$object1->mMyIpAddress = '127.0.0.1';


echo ('Съдържанието на $object->mMyIpAddress:') . $object->mMyIpAddress . '<br />';// Ще изведе 127.0.0.1


echo ('Съдържанието на $object1->mMyIpAddress:') . $object1->mMyIpAddress . '<br />';// Ще изведе 212.116.142.*


Референцията като удобство


Споменах , че също така референциите може да се използват и за удобство, като заменим именуваните вече с дълги имена на променливи с техни по-къси псевдоними.


Пример :


<?php

// Създаваме масив от стойности

$arrNamesThatAreFairlyCommon = Array("Joe", "Bob", "Sarah", "Bill", "Suzy");


// Показваме съдържанието на масива

print_r($arrNamesThatAreFairlyCommon);


// Референция към $arrNamesThatAreFairlyCommon

$arrNames =& $arrNamesThatAreFairlyCommon;


// Показваме съдържанието на масива достъпен от $arrNames

print_r($arrNames);

?>


Премахване на променлива


Какво става когато се премахне променливата съдържаща референция, която сочи към някакви данни?

Ако унищожим такава променлива ще прекъснем единствено връзката към данните, а те си остават.


Пример :


<?php

$a = 1;

$b =& $a;

unset($a);


print $b;

?>


Добри и лоши практики


Понякога , когато използваме референции, кода може да стане много объркан, труден за четене и разбиране.


Пример 1 - Лоша практика:


<?php

function msg($message) {

echo $message;

}


$my_message = 'Hello World!';


// Задаването на аргумент като референция по този начин е лоша практика и може да ни обърка

msg(&$my_message);


?>


Предвидена е една директива в конфигурационния файл на PHP „allow_call_time_pass_reference = Off” за да ни пази от такъв вид програмиране. По подразбиране стойността и е Off .


Пример 2 - Добра практика:


<?php

// Приемането на референция от функцията е добра практика

function msg(&$message)

{

echo $message;

}


$my_message = 'Hello World!';


msg($my_message);?>


Кога да използваме референции и кога не?


В зависимост от приложението , вие трябва внимателно да прецените кога и къде да използвате референции. Примерно , когато желаете да спестите ненужно изразходване на памет и увеличите бързодействието на приложението си. Това става тогава, когато вместо да копирате една променлива(масиви,...) в друга, вие само задавате референция , която сочи към базовата променлива. Има смисъл да се използват за големи по обем данни(масиви, обекти,..) , но не е нужно да се употребяват референциите за нищожни данни. Примерно:

$a = ‘Няма бира!’;

$b = $a; // Няма нужда от $b =& $a;

· ko6rata на January 19 2011 10:38:24 · 0 Коментари · 1825 Прочитания · Отпечатай
Коментари
Няма добавени коментари.
Напиши коментар
Моля влезте, за да коментирате.
Оценка
Рейтингите са достъпни само за регистрирани.

Моля влезте или се регистрирайте за да гласувате.

Няма оценки.
Вход
Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.
Анкета
С каква операционна система работитеТрябва да влезете за да гласувате.
ЧАТ
Трябва да влезате за да пуснете съобщение.

Няма съобщения.
Статистика